Γενικα

Κάθε μελετητής πρέπει να γνωρίζει πως για τη δημιουργία και την οργάνωση ενός χώρου-έργου πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής : ηθικό περιεχόμενο, συναισθηματικό περιεχόμενο, ιστορική μαρτυρία του χώρου και των αντικειμένων.